aanmeldformulier kunstkade magazine

Geplaatst op door
aanmeldformulier Kunstkade magazine aanbieders
Maximaal 35 tekens
Deze uitspraak komt als kopregel boven de introductietekst. Maximaal 70 tekens (± 10 woorden).
Kunstkade behoudt zich het recht voor om teksten aan te passen wanneer zij dit nodig acht voor de eenheid van het magazine. Maximale tekstlengte 600 tekens (±90 woorden).
primaire discipline
Kies hier de discipline waaronder je jouw aanbod geplaatst wilt zien.
secundaire discipline
Als jouw aanbod werkt in meerdere disciplines, kun je deze extra discipline hierboven aanvinken.
niveau
doelgroep
Maximale uploadgrootte: 10MB
alleen liggende foto’s (landscape) van minimaal 1 MB (1.000 KB) kunnen geplaatst worden, dus een liggende foto en minimaal 1 MB
Maximale uploadgrootte: 5MB
Tip: jouw beeldmerk of logo wordt het mooist gereproduceerd als je deze aanlevert als vrijstaand png bestand. Bevraag bij twijfel je vormgever!

administratieve gegevens contactpersoon

Deze gegevens worden gebruikt om met jou contact te leggen als er vragen of opmerkingen zijn over jouw inzending.